Čistý les

V době pandemie se děti snaží všemožně vyplnit svůj volný čas. Protože v okolí máme docela hezký kus přírody, často vyrážíme „mimo civilizaci“. V jedno teplé podzimní odpoledne se vydaly do blízkého lesa s igelitovými pytli a pokusily se tento les vyčistit od všech odpadků. V lese se válely převážně plasty a sklo. Děti tuto činnost pojaly jako hru "Kdo toho víc najde", a všechny toto hledání bavilo. Odměnou jim za to byly sladkosti a dobrý pocit z čistého kousku přírody. Jindy jsme zase využili nádherné nedělní počasí k výletu do lesa na Veselíčko. Strávili jsme zde krásný půl den opékáním špekáčků, stavěním bunkru, sběrem přírodnin a procházkami po lese. Cestu zpět na domeček došla polovina dětí - těch starších - pěšky.