Řádili jsme v zámeckém parku

Páteční odpoledne 17. května patřilo dětem, žákům, rodičům, učitelům a ostatním přátelům Základní školy Osecká 315 v Lipníku nad Bečvou, kam chodí spousta našich dětí. Díky krásnému počasí se celé odpoledne skvěle vydařilo. Po celém zámeckém parku byla rozmístěna různá stanoviště se soutěžemi a žonglérské dílny, ve kterých si kdokoliv z návštěvníků mohl vyzkoušet žonglování s kruhy a kužely, diabolo, chůzi po laně, jízdu na jednokole, minikole, či různých šlapadlech. Nekončící fronty byly také u velmi populárního malování na obličej.