Bazilikou zněly tóny pro Lukáše

Nádherný benefiční koncert uspořádala Základní umělecká škola Žerotín Olomouc pod záštitou Nadace Malý Noe pro znevýhodněného chlapce Lukáška z Dětského domova v Lipníku nad Bečvou. Koncert byl ve čtvrtek 28. dubna zasazen do unikátního prostoru baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce. Kostel, který navštívil i někdejší papež Jan Pavel II., rozezněly tóny skladeb J. S. Bacha, G. Ph. Telemanna, G. F. Händela, A. Vivaldiho a dalších mistrů v podání studentů olomoucké ZUŠ a souboru Flauto armonico. Výtěžek z koncertu s názvem "Děti dětem" byl věnován na zdravotní pomůcku pro chlapce s vadou sluchu. Ředitelka dětského domova v poděkování všem řekla:"Dnes Lukáš koncert ještě neslyšel, ale díky vám všem, kteří jste přišli a přispěli, příští koncert už zřejmě uslyší." Nadace Malý Noe dlouhodobě spolupracuje s Dětským domovem v Lipníku nad Bečvou, především v oblasti pomoci zdravotně znevýhodněným dětem.

fotoalbum