První krok - Rusava

Naši "mlaďoši" se zapojili do projektu PRVNÍ KROK. Jeho hlavním cílem je u mladých lidí od 15 let, kteří žijí v dětských domovech a připravují se na budoucí povolání, snížit riziko sociálního vyloučení a napomoci jim připravit se na samostatný život. Tématem prvního setkání, které proběhlo 16. a 17. listopadu v hotelu Ráztok na Rusavě, bylo užívání návykových látek, anabolik a medikamentů, netolismus, gambling, sebepoškozování. Kromě povídání na daná témata nechyběly zážitkové hry a aktivity. Těšíme se na příští setkání.